Poniższy link zawiera stream do ogłoszenia wyników

https://www.twitch.tv/felicemaggie