.      
      _|      
 ___/\__ ____ __  / |_______ ____ _________
      /    \/  \ \ / |  ___ \  \ ______/__ | XL/XE 
     /  /\__/ /\ \ \/  | / \/ / /\ \_____  | | ST/STe
      \  \/ \ \/ / \ / | \___/ \/ /  \/  | | FALCON 
      \___ __/\____/  \/___|  |__|____/_____ ___| | JAGUAR
 \/   /______\  |____!NE7     \/
     
Atari 2600/Atari XL/XE: 
Yolk - e-mail: xmgatz@gmail.com

Atari ST/STe/TT:
AdamK - e-mail: adamklobukowski@gmail.com

Atari Lynx/Falcon/Jaguar:
Grey - e-mail: atari@sillyventure.eu


UWAGA!
Wszystkie prace proszę wysyłać także w kopii na oficjalny adres mailowy SV:
atari@sillyventure.eu

UWAGI OGÓLNE

Aby konkurs odbył się w danej kategorii wymagane są minimum 2 prace. W przypadku zgłoszenia tylko 1 pracy nagroda za pierwsze miejsce przypadnie automatycznie jej autorowi, sama praca natomiast zostanie zaprezentowana poza konkursem. Dotyczy także prac wysłanych przez osoby które nie mogły pojawić się na party-place.

Prace dostarczamy do organizatora najpóźniej na tydzień przed rozpoczęciem party. W ten sposób organizatorzy będą mogli się upewnić, że produkcje zostaną bez problemów zaprezentowane. Autorzy prac zgłoszonych później ryzykują problemy z prezentacją podczas konkursów.

Każda praca musi być opisana w pliku tekstowym; plik taki musi zawierać tytuł pracyautora(-ów)kategorię konkursową oraz wymaganą konfigurację sprzętową. Mile widziane prace intro i demo dostarczane TAKŻE w formacie MP4. W przypadku nieoczekiwanych problemów z uruchomieniem pracy na platformie prezentacyjnej (podejmiemy trzy próby) zostanie ona uruchomiona we wspomnianym formacie.

Każda praca dostanie swój numer (przydział losowy) w swojej kategorii konkursowej jeszcze przed prezentacjami. Numery i tytuły prac (na podstawie treści dołączonych plików tekstowych) oraz informacja o miejscu do wpisania oceny na arkuszach do głosowania będą wyświetlane na dodatkowym monitorze cały czas w trakcie prezentacji.

Prace wystawione na konkursach będą opublikowane na stronie sillyventure.eu w formie zaprezentowanej podczas konkursów najpóźniej w dniu następnym po ogłoszeniu wyników. Autorzy mogą oczywiście upublicznić później wersję "final"swoich prac, jeżeli zajdzie taka potrzeba.

Wszystkie prace posiadają status freeware. Uczestnicy wyrażają również zgodę na publikację ich prac w ramach zbiorczych "Silly Venture Packów" na stosowne platformy sprzętowe.

 

WSZYSCY UCZESTNICY SĄ W JURY.

WAŻNA INFORMACJA:     MOŻNA WYSTAWIAĆ PRACE W KONKURSACH NIE UCZESTNICZĄC W IMPREZIE !!! :)

 W razie wszelkich wątpliwości odnośnie treści regulaminu należy bezzwłocznie skontaktować się z organizatorem.

 

SPECYFIKACJA PLATFORMY PREZENTACYJNEJ - ATARI VCS 2600

 

Na party-place dostępne będą następujące konsole:

Atari 2600 jr
Atari 7800 w trybie zgodności z Atari 2600

Jako nośnik, do konsoli będzie wpięty cartridge Harmony Cart (32KB bankswitching z dodatkowymi możliwościami dźwiękowymi i graficznymi zaimplementowanymi w niektórych oryginalnych cartach z epoki - np. w grze Pitfall II z Activision).

Kontakt w sprawie platformy: Yolk

 

SPECYFIKACJA PLATFORMY PREZENTACYJNEJ - ATARI XL/XE

 

Na party-place dostępne będą następujące komputery. Sprzęt z tej listy jest traktowany jako STANDARDOWY.

- oryginalne Atari 800XL oraz 65XE bez żadnych modyfikacji (6502C, 64KB RAM, 1x POKEY, GTIA)
- oryginalne Atari 130XE bez żadnych modyfikacji (6502C, 128KB RAM, 1x POKEY, GTIA)
- oryginalne Atari XEGS (64KB RAM, 1x POKEY, GTIA, Atari Light Gun)
- rozbudowane Atari 130XE (1MB Ultimate, 2x POKEY - stereo, VBXE 2.1 core 1.24)

Komputery będą podłączone do następujących nośników:

- SIO2SD (dane na karcie SD) podłączone do portu SIO
- SIDE2 (dane na a) karcie CompactFlash sformatowanej jako dysk pod Sparta DOS X, b) karcie CompactFlash sformatowanej w FAT32 - uruchamiane przez SIDE loader) podłączony do portu cartridge'a
- SIO2USB podłączony do portu SIO Atari i komputera PC (z najnowszą wersją programu AspeQT) - do emulacji stacji dysków lub magnetofonu
- IDE Plus 2.0 rev. C IDE/KMK-JŻ podłączony do portów PBI/ECI jako rozwiązanie awaryjne, gdyby któreś z powyższych nie pozwoliło uruchomić produkcji - dane na karcie CompactFlash pracującej pod SpartaDOS X
- fizyczny napęd floppy, pod warunkiem że autorzy prac wyrażą takie żądanie, w tym przypadku autorzy proszeni są o podanie zawczasu zakresu wymagań dotyczących modelu lub stawienie się ze sprzętem własnym; jest to rozwiązanie nie zalecane ze względu na potencialny pad sprzętu lub dyskietek w trakcie pokazów
- Atari XC12 bez turbo jeżeli zajdzie taka potrzeba :-)

 

Środowiska pracy:

- dowolne (tygodniowy okres pomiędzy terminem zakończenia składania prac, a samym party ma zapewnić dostatecznie dużo czasu na "wygrzanie“ prezentacji na sprzęcie przeznaczonym do prezentacji)

Dopuszczalne będzie wystawienie każdej pracy, którą będzie można uruchomić na powyższych STANDARDOWYCH platformach.

W przypadku prac wymagających innych sprzętów (specyficzne turbo do stacji dysków, CPU 65x816, prototypy nowych urządzeń lub inne mniej popularne modyfikacje) autorzy proszeni są o określenie swoich wymagań odpowiednio wcześniej, żebyśmy mogli się upewnić, że prezentacja nie sprawi problemów. Prace wymagające sprzętu spoza listy STANDARDOWEJ będą oznaczone jako wymagające NIESTANDARDOWYCH rozwiązań.

Kontakt w sprawie platformy: Yolk

 

SPECYFIKACJA PLATFORMY PREZENTACYJNEJ - PORTFOLIO / ST / STE / TT / FALCON ORAZ JAGUAR


Na party-place dostępne będą następujące konfiguracje sprzętu:

- Atari Portfolio (standardowy config)
- Atari Falcon 030, 14mb of RAM & FPU
- Atari Falcon 060, 14mb RAM + 256Mb RAM + ethernet
- Atari 1040 STe, 4mb of RAM, floppy-drive + satandisk
- Atari TT, 2MB ST Ram, 4MB TT Ram & FPU
- Atari Jaguar z czytnikiem płyt CD

 

KATEGORIE KONKURSÓW

Atari VCS 2600

Prace będą prezentowane w następujących kategoriach konkursowych: 

DEMO
- GAME
- MSX

Atari XL/XE

Prace będą prezentowane w następujących kategoriach konkursowych:
DEMO (dowolny sprzęt STANDARDOWY, poza VBXE)
DEMO VBXE (dowolny sprzęt STANDARDOWY + VBXE)
GAME (dowolny sprzęt STANDARDOWY, poza VBXE)
GAME VBXE (dowolny sprzęt STANDARDOWY + VBXE)
GFX (dowolny sprzęt STANDARDOWY, poza VBXE)
GFX VBXE (dowolny sprzęt STANDARDOWY + VBXE)
INTRO 16KB (dowolny sprzęt STANDARDOWY, plik wykonywalny wraz z nagłówkami musi być nie większy niż 16KB)
INTRO 256B (dowolny sprzęt STANDARDOWY, plik wykonywalny wraz z nagłówkami musi być nie większy niż 256B)
MSX (dowolny sprzęt STANDARDOWY, muzyka wykonywana na układach POKEY i/lub GTIA)
MSX GTIA (dowolny sprzęt STANDARDOWY, muzyka wykonywana na układzie GTIA)
OTHER (dowolny sprzęt STANDARDOWY lub NIESTANDARDOWY)
WILD (prace pozakonkursowe)

Atari LYNX Demo Compo

Dla tej konsoli nie powstały żadne rozszerzenia sprzętowe, żadne dopałki ani inne "nielegalne" modyfikacje, więc każdy kto chce coś zakodować musi się zmierzyć z oryginalnym sprzętem :-)

Atari Portfolio Intro & Demo Compo
każda produkcja MUSI uruchamiać się na standardowej konfiguracji, ale może wymagać dowolnej (oficjalnej) wersji ROMu i dowolnych łatek programowych na ROM.
maksymalna wielkość - bez ograniczeń

Atari ST / STE Graphics Compo
każda praca MUSI być zrobiona ręcznie (no scan, plz!)
preferowany format - *.PI1
res: ST-LOW
paleta: dozwolona STe

Atari ST / STE YM2149 Music Compo
każda praca MUSI być bez problemów odgrywana na standardowym ST lub STe
należy podać nazwę trackera i sposob uruchamiania, albo DOŁĄCZYĆ stosowny player
praca może być dostarczona w macierzystym formacie lub w formie samouruchamialnej jako plik *.prg

Atari ST / STE 4chn Music Compo
każda praca MUSI być bez problemów odgrywana na standardowym ST 1mb RAM'u
należy podać nazwę trackera i sposob uruchamiania, albo DOŁĄCZYĆ stosowny player
maksymalna wielkość - 800kb
dozwolone formaty - *.mod

Atari ST / STE 8chn Music Compo
każda praca MUSI być bez problemów odgrywana na standardowym STe 4mb RAM'u
należy podać nazwę trackera i sposob uruchamiania, albo DOŁĄCZYĆ stosowny player
maksymalna wielkość - 800kb
dozwolone fotmaty - *.mod (Octalyser Tracker)

Atari ST / STE 128b Intro compo
128 bajtów kodu/danych + 32 bajty nagłówka = 160 bajtów jako "*.prg"

Atari ST / STE 4kb Intro Compo
każda produkcja MUSI uruchamiać się na standardowym ST lub STe 1mb RAM'u, floppy-drive
maksymalna wielkość - 4,096 bytes

Atari ST / STE 96kb Intro Compo
każda produkcja MUSI uruchamiać się na standardowym ST lub STe, 1 MB RAM'u, floppy-drive lub HDD
maksymalna wielkość - 98,304 bytes

Atari ST / STE Demo Compo
każda produkcja MUSI uruchamiać się na standardowym ST lub STe, 4MB RAM'u, floppy-drive lub HDD
maksymalna wielkość - bez ograniczeń

Atari TT Intro & Demo compo
każda produkcja MUSI uruchamiać się na TT z 2MB ST Ram, 4MB TT Ram i FPU.
maksymalna wielkość - bez ograniczeń

Atari Falcon Graphics Compo
każda praca MUSI być zrobiona ręcznie
powinna bez problemów być wyświetlana na stadardowym konfigu
dozwolone formaty: *.GIF, *.JPG, *.TGA
rozdzielczości RGB - 320x200, lub 640x400, max 65.536 kolorów (16 bit) z palety 262.144 tysięcy (18 bit)
rozdzielczości VGA - 320x240, lub 640x480, max 256 kolorów (8 bit) z palety 262.144 (18 bit).

Atari Falcon Music Compo
praca nie musi być zrobiona na Falconie
powinna być bez problemów odgrywana na compo-machine, a więc na Falconie z 14MB RAM'u
należy podać nazwę trackera i sposob uruchamiania, albo DOŁĄCZYĆ stosowny player
dozwolone formaty: *.MOD, *.DTM, *.GT2, *.GTK, *.AM
ProTracker, Digital Tracker, Graoumf Tracker, Graoumf Tracker 2 (sequel na PC) & Ace Tracker
maksymalnie 10 chn

Atari Falcon 4kb Intro Compo
4ktro nie musi uruchamiać się na standardowej konfiguracji - prace będą prezentowane na Falconach z procesorami 030 i 060 (proszę jednak dokładnie sprecyzować konfigurację na jakiej dana praca powinna być uruchamiana - w formie załączonego pliku *.TXT)
może korzystać z FPU, CT060.
maksymalna wielkość - 4,096 bytes

Atari Falcon 96kb Intro Compo
96ktro nie musi uruchamiać się na standardowej konfiguracji - prace będą prezentowane na Falconach z procesorami 030 i 060 (proszę jednak dokładnie sprecyzować konfigurację na jakiej dana praca powinna być uruchamiana - w formie załączonego pliku *.TXT)
może korzystać z FPU, CT060.
maksymalna wielkość - 98,304 bytes

Atari Falcon Demo Compo
demo nie musi uruchamiać się na standardowej konfiguracji - prace bedą prezentowane na Falconach z procesorami 030 i 060 (proszę jednak dokładnie sprecyzować konfigurację na jakiej dana praca powinna być uruchamiana - w formie załączonego pliku *.TXT)
może korzystać z FPU, CT060.
maksymalna wielkość - bez ograniczeń.

Atari Jaguar Intro & Demo Compo
W tej kategorii przyjmowane będą wszelkie prace intro i demo compo dla tej konsoli (4kb, 96kb, Dentra i Dema). Dla Jaguara nie powstały żadne rozszerzenia sprzętowe, dlatego nie ma tutaj specjalnych wytycznych.

Combined Game Compo
Kategoria ta dedykowana jest wszystkim platformom Atari (A2600, XL/XE, ST, TT, Portfolio, Lynx, Falcon, Jaguar, Milan etc.)
Autor gry zobowiązany jest podać szczegółową informację dotyczącą jej wymagań sprzętowych w załączonym pliku *.txt - zostanie ona przekazana do publicznej wiadomości
W przypadku serii XL/XE praca może uruchamiać się na dowolnym config'u, np. z VBXE
- autor gry zobowiązany jest podać szczegółową informację dotyczącą jej wymagań sprzętowych
- zostanie ona przekazana do publicznej wiadomości)

Wild Compo
wszystkie prace które nie mieszczą się w powyższych kategoriach - programy użytkowe, klipy video, MP3 itp...
wielkość prac - bez ograniczeń.

Regulamin opracowany i bazowany w oparciu o Głuchołazy Atari Party (Dely)

Wersja zmodyfikowana i rozbudowana dla potrzeb "Silly Venture" - OxF/Taquart & Grey / Mystic Bytes.

Regulamin dla platform PoFo/ST/TT/Falcon i Jaguar jest wspólnym wysiłkiem następujących osób: Cosi, Grey / Mystic Bytes, Yerzmyey / HOOY-PRG & Defjam / Checkpoint.

W razie pytań proszę o kontakt:
atari@sillyventure.eu lub greymsb@poczta.fm, GG: 6608104,
tel. kom.: +48 603-370-134